Boom inspectie & Verkeersveiligheid

Vroegtijdige detectie van schade en schadesymptomen

Boom inspectie

Om bomen in onze steden niet alleen voldoende leefruimte te geven, maar ze ook voor ons ‘verkeersveilig’ te maken, is zorg essentieel. Dat is precies wat we onszelf hebben gesteld.

De boominspectie is een inspectie van de boom, die wordt uitgevoerd als visuele inspectie vanaf de grond of met speciale apparatuur. Door de bomen te controleren, kunnen tekenen van schade vroegtijdig worden herkend en kan indien nodig snel en vakkundig schade worden voorkomen.

Zo ontstaat er in de eerste plaats geen ernstige boomschade, worden ongelukken voorkomen en voldoet u als boomeigenaar aan uw plicht om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Dankzij onze specialistische kennis, onze ervaring en geschikt materieel kunnen wij gefundeerde uitspraken doen over de conditie van de boom en besluiten nemen over noodzakelijke maatregelen.

Onze boomkeuringsdiensten

  • Boom inspectie
  • Boom kadastrale creatie
  • Opstellen van een actieplan
  • Implementatie van verkeersveiligheidsmaatregelen voor bomen
  • Professionele uitvoering van kroonbescherming
Scroll naar boven